KUNDE REFERENCER


NORDLUX


Jeg har igennem de seneste 10 år løbende samarbejdet med Calle omkring forskellige Supply Chain / IT projekter.

Jeg har altid oplevet Calle som værende yderst nysgerrig, fleksibel og løsningsorienteret.Nysgerrigheden kommer til udtryk

i ønsket om hele tiden at søge efter bedre løsninger, som tilgodeser alle parter.  Fleksibiliteten opleves når der med kort varsel er behov for at ændre i udførslen af et projekt. Jeg har til dato ikke oplevet at et projekt ikke er kommet i mål, dog er det ikke altid som først beskrevet, men løsningen er oftest bedre.

Calles personlighed gør det nemt at samarbejde og samtidig inviterer Calle til en direkte og uformel tilgang,

som samtidig afspejles i en høj grad af troværdighed.


Niels Skov Jakobsen

CEO


PAPYRUS


Jeg har i min rolle som 3pl. Logistik Manager, haft et tæt samarbejde med Calle Nicolaisen i mange år.
Calle er målrettet, løsningsorienteret, konstruktiv og frem for alt et positivt menneske, der ser udfordringer frem for begrænsninger
Hvilket har gjort mig helt tryg og rolig i forhold til de store ændringer og forandringer

der har været på min arbejdsplads og i mit job som Logistik Manager.


Calle har løst en hver situation, uanset hvor komplekse de har været i forhold til udvikling, tilpasning og opgraderinger af vores lagersystemer der er sammen koblet med andres lagersystemer da vi fra nogen år siden

udliciterede vores lager og distributions drift til 3.parts drift.


Calle er altid godt forberedt og fuld af ideer, så vi har fået sammenkoblet og udviklet et unik system

ved at give Calle vores ønsker og udfordringer , han har så fået det udviklet, sammensat helt efter mine/vores ønsker
Hvilket der har givet en stabil drift med stor felxibilitet.


Det har været rart at have den tryghed som Calle har kunnet give, da intet har været umuligt, før det modsatte var bevidst, og selv der har han fundet løsninger, så vi og jeg har kunnet koncentrere os om det som "vi var bedst til" overgive det "svære" tygt over til Calle.

Med Calle som "tryllekunstner" for mig , mine og vores Logistik udfordringer , så kan jeg varmt anbefale Calle Nicolaisen , uden ham og hans gåpåmod og vedholdenhed ville vi ikke have så godt og drift sikker et system  som vi har i dag.Hans Christian Schmidt

3pl. Logistik Manager